ï»??xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 北京兴业çŽÈ’ƒä»ªå™¨åŠ å·¥åŽ?--产品展示 产品展示|北京兴业çŽÈ’ƒä»ªå™¨åŠ å·¥åŽ?/description> zh-cn http://www.bdjlb.cn/cn/rss/rss_products.xml 北京兴业çŽÈ’ƒä»ªå™¨åŠ å·¥åŽ?/font>   æŠ€æœ¯æ”¯æŒï¼šåŒ—京¾l´åˆ›¿U‘技]]> 周一, 11 1æœ?2021 08:36:30 +0800 周一, 11 1æœ?2021 08:36:30 +0800 产品展示 http://www.bdjlb.cn/upload/weblogo/2015050621562992.png 北京兴业çŽÈ’ƒä»ªå™¨åŠ å·¥åŽ?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/]]></link> </image> <item> <title>‹È€å…‰ç®¡130W 22201810222137 热刺‹È€å…‰ç®¡ 周一, 22 10æœ?2018 21:37:22 +0800 ‹È€å…‰ç®¡130W
]]>
CO2‹È€å…‰ç®¡ 51201810222130 热刺‹È€å…‰ç®¡ 周一, 22 10æœ?2018 21:30:51 +0800 CO2‹È€å…‰ç®¡
]]>
热刺‹È€å…‰ç®¡ 58201810222127 热刺‹È€å…‰ç®¡ 周一, 22 10æœ?2018 21:27:58 +0800 热刺‹È€å…‰ç®¡
]]>
挥发æ²ÒŽå–器 23201711141911 成套仪器 周二, 14 11æœ?2017 19:11:23 +0800 挥发æ²ÒŽå–器
]]>
矌™‹±çŽÈ’ƒä»ªå™¨ 47201704262202 非标口äÈA器类 周三, 26 4æœ?2017 22:02:47 +0800 矌™‹±çŽÈ’ƒä»ªå™¨
]]>
çŽÈ’ƒå–ïL“¶ 喷壶 喷雾å™? 50Ml/19 标口 38201511011941 烧瓶¾c?/category> 周日, 01 11æœ?2015 19:41:38 +0800 çŽÈ’ƒå–ïL“¶   喷壶   喷雾å™?  50Ml/19 标口
]]>
囄¡º¸åŠ å·¥å®šåš 20201508221228 非标口äÈA器类 周六, 22 8æœ?2015 12:28:20 +0800 囄¡º¸åŠ å·¥å®šåš
]]>
气体‹z—瓶 24201507121413 成套仪器 周日, 12 7æœ?2015 14:13:24 +0800 气体‹z—瓶
]]>
抽æ×o砂芯漏斗 10201505171001 砂芯¾c?/category> 周日, 17 5æœ?2015 10:01:10 +0800 抽æ×o砂芯漏斗
]]>
防溅球【缓冲球ã€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/222.htm]]></link> <author>59201505170953</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051709552081.jpg" length="73749" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周日, 17 5æœ?2015 09:53:59 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/222.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051709544470.jpg" border="0" alt="防溅球【缓冲球ã€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>标口量筒 42201505162001 量器¾c?/category> 周六, 16 5æœ?2015 20:01:42 +0800 标口量筒
]]>
异型产品 06201505161948 异型产品¾c?/category> 周六, 16 5æœ?2015 19:48:06 +0800 异型产品
]]>
弯型抽气接头 43201505161942 标准口类 周六, 16 5æœ?2015 19:42:43 +0800 弯型抽气接头
]]>
标口三角烧瓶 34201505161731 烧瓶¾c?/category> 周六, 16 5æœ?2015 17:31:34 +0800 标口三角烧瓶
]]>
孟氏‹z—瓶 38201505161605 成套仪器 周六, 16 5æœ?2015 16:05:38 +0800 孟氏‹z—瓶
]]>
支管蒔R¦çƒ§ç“¶ 38201505152248 蒔R¦¾c?/category> 周五, 15 5æœ?2015 22:48:38 +0800 支管蒔R¦çƒ§ç“¶
]]>
脂肪抽出器【烦氏提取器ã€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/132.htm]]></link> <author>51201505152236</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522381752.jpg" length="11152" type="audio/mpeg" /> <category>成套仪器</category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:36:51 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/132.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522375881.jpg" border="0" alt="脂肪抽出器【烦氏提取器ã€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>抽æ×o漏斗 26201505152226 漏斗¾c?/category> 周五, 15 5æœ?2015 22:26:26 +0800 抽æ×o漏斗
]]>
四氟标口层析æŸ?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/125.htm]]></link> <author>43201505152217</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522192850.jpg" length="4849" type="audio/mpeg" /> <category>层析¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:17:43 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/125.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522192029.jpg" border="0" alt="四氟标口层析æŸ? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>çŽÈ’ƒååº”é‡?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/120.htm]]></link> <author>16201505152208</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522095313.jpg" length="117071" type="audio/mpeg" /> <category>异型产品¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:08:16 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/120.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522085125.jpg" border="0" alt="çŽÈ’ƒååº”é‡? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>çŽÈ’ƒååº”é‡?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/119.htm]]></link> <author>04201505152207</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522080476.jpg" length="149996" type="audio/mpeg" /> <category>异型产品¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:07:04 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/119.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522074847.jpg" border="0" alt="çŽÈ’ƒååº”é‡? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>防溅球【缓冲球ã€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/108.htm]]></link> <author>25201505152107</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051521194742.jpg" length="71737" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 21:07:25 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/108.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051521131622.jpg" border="0" alt="防溅球【缓冲球ã€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>‹È€å…‰ç®¡150W 03201810222139 热刺‹È€å…‰ç®¡ 周一, 22 10æœ?2018 21:39:03 +0800 ‹È€å…‰ç®¡150W
]]>
‹È€å…‰ç®¡100W 57201810222135 热刺‹È€å…‰ç®¡ 周一, 22 10æœ?2018 21:35:57 +0800 ‹È€å…‰ç®¡100W
]]>
‹È€å…‰ç®¡80W 38201810222134 产品展示 周一, 22 10æœ?2018 21:34:38 +0800 ‹È€å…‰ç®¡80W
]]>
‹È€å…‰ç®¡ 29201810222133 热刺‹È€å…‰ç®¡ 周一, 22 10æœ?2018 21:33:29 +0800 ‹È€å…‰ç®¡
]]>
二氧化碳‹È€å…‰ç®¡ 26201810222132 热刺‹È€å…‰ç®¡ 周一, 22 10æœ?2018 21:32:26 +0800 二氧化碳‹È€å…‰ç®¡
]]>
化学仪器 08201706052201 异型产品¾c?/category> 周一, 05 6æœ?2017 22:01:08 +0800 化学仪器
çŽÈ’ƒä»ªå™¨å®šåš]]>
环保仪器 吸收ç“?0ml 54201705271905 产品展示 周六, 27 5æœ?2017 19:05:54 +0800 环保仪器    吸收ç“?0ml
]]>
化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨ 三口烧瓶 33201705092002 产品展示 周二, 09 5æœ?2017 20:02:33 +0800 化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨   三口烧瓶
]]>
砂芯˜q‡æ×o装置 化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨ 49201705032009 成套仪器 周三, 03 5æœ?2017 20:09:49 +0800 砂芯˜q‡æ×o装置  化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨
]]>
化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨ ‹z—瓶 27201705032007 成套仪器 周三, 03 5æœ?2017 20:07:27 +0800 化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨   ‹z—瓶
]]>
异径漏斗 化学仪器 02201704281938 非标口äÈA器类 周五, 28 4æœ?2017 19:38:02 +0800 异径漏斗   化学仪器
]]>
化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨ 标口三角ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/248.htm]]></link> <author>07201704272108</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2017042721113773.jpg" length="164477" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周四, 27 4æœ?2017 21:08:07 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/248.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2017042721112861.jpg" border="0" alt="化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨ 标口三角ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨ 兯‚Š‚门塞 09201704262206 非标口äÈA器类 周三, 26 4æœ?2017 22:06:09 +0800 化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨  兯‚Š‚门塞
]]>
双层聚四氟层析柱 22201507272043 层析¾c?/category> 周一, 27 7æœ?2015 20:43:22 +0800 双层聚四氟层析柱
]]>
抽气接管 26201506172126 标准口类 周三, 17 6æœ?2015 21:26:26 +0800 抽气接管
]]>
二口˜qžæŽ¥½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/240.htm]]></link> <author>59201506152103</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015061521045355.jpg" length="2584" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周一, 15 6æœ?2015 21:03:59 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/240.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015061521044222.jpg" border="0" alt="二口˜qžæŽ¥½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>二口烧瓶 08201506142137 烧瓶¾c?/category> 周日, 14 6æœ?2015 21:37:08 +0800 二口烧瓶
]]>
二口梨型烧瓶 23201506142134 烧瓶¾c?/category> 周日, 14 6æœ?2015 21:34:23 +0800 二口梨型烧瓶
]]>
½Iºæ°”冷凝½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/237.htm]]></link> <author>55201506132126</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015061321284883.jpg" length="4330" type="audio/mpeg" /> <category>冷凝¾c?/category> <pubDate>周六, 13 6æœ?2015 21:26:55 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/237.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015061321283062.jpg" border="0" alt="½Iºæ°”冷凝½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>具上支刺型精馏柱 46201506132121 蒔R¦¾c?/category> 周六, 13 6æœ?2015 21:21:46 +0800 具上支刺型精馏柱
]]>
实验室玻璃äÈAå™?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/235.htm]]></link> <author>02201505252227</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015052522274513.jpg" length="16726" type="audio/mpeg" /> <category>成套仪器</category> <pubDate>周一, 25 5æœ?2015 22:27:02 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/235.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015052522273647.jpg" border="0" alt="实验室玻璃äÈAå™? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>氮球 52201505192144 非标口äÈA器类 周二, 19 5æœ?2015 21:44:52 +0800 氮球
]]>
˜q‡æ×o坩埚 00201505171011 砂芯¾c?/category> 周日, 17 5æœ?2015 10:11:00 +0800 ˜q‡æ×o坩埚
]]>
双排½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/228.htm]]></link> <author>33201505171002</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051710033253.jpg" length="67939" type="audio/mpeg" /> <category>漏斗¾c?/category> <pubDate>周日, 17 5æœ?2015 10:02:33 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/228.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051710031134.jpg" border="0" alt="双排½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>烧杯 10201505171000 非标口äÈA器类 周日, 17 5æœ?2015 10:00:10 +0800 烧杯
]]>
溶剂蒔R¦å¤?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/225.htm]]></link> <author>21201505170958</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051709594846.jpg" length="72521" type="audio/mpeg" /> <category>成套仪器</category> <pubDate>周日, 17 5æœ?2015 09:58:21 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/225.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051709592430.jpg" border="0" alt="溶剂蒔R¦å¤? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>滤球 15201505170957 砂芯¾c?/category> 周日, 17 5æœ?2015 09:57:15 +0800 滤球
]]>
具塞åˆÕdº¦è¯•ç®¡ ¼›Õd¿ƒ½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/223.htm]]></link> <author>45201505170955</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051709565758.jpg" length="67671" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周日, 17 5æœ?2015 09:55:45 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/223.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051709563776.jpg" border="0" alt="具塞åˆÕdº¦è¯•ç®¡ ¼›Õd¿ƒ½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>标口仪器 42201505170952 标准口类 周日, 17 5æœ?2015 09:52:42 +0800 标口仪器
]]>
çŽÈ’ƒä»ªå™¨ 41201505170951 成套仪器 周日, 17 5æœ?2015 09:51:41 +0800 çŽÈ’ƒä»ªå™¨
]]>
çŽÈ’ƒè£…ç½® 17201505170950 成套仪器 周日, 17 5æœ?2015 09:50:17 +0800 çŽÈ’ƒè£…ç½®
]]>
安全ç“Óž¼Œå¸æ”¶ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/217.htm]]></link> <author>38201505162254</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051622555119.jpg" length="67132" type="audio/mpeg" /> <category>非标口äÈA器类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 22:54:38 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/217.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051622553058.jpg" border="0" alt="安全ç“Óž¼Œå¸æ”¶ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>刺åŞ分馏å¤?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/214.htm]]></link> <author>55201505162250</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051622514926.jpg" length="5068" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 22:50:55 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/214.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051622513814.jpg" border="0" alt="刺åŞ分馏å¤? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>二样化馏吸收ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/213.htm]]></link> <author>51201505162248</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051622503712.jpg" length="61406" type="audio/mpeg" /> <category>砂芯¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 22:48:51 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/213.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051622501624.jpg" border="0" alt="二样化馏吸收ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>接收½Ž¡å…·‹¹‹ç®¡ 49201505162247 标准口类 周六, 16 5æœ?2015 22:47:49 +0800 接收½Ž¡å…·‹¹‹ç®¡
]]>
接受½Ž¡å…·ž®å˜´ 23201505162246 标准口类 周六, 16 5æœ?2015 22:46:23 +0800 接受½Ž¡å…·ž®å˜´
]]>
½Iºæ°”冷凝½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/210.htm]]></link> <author>11201505162245</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051622455497.jpg" length="8746" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 22:45:11 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/210.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051622454477.jpg" border="0" alt="½Iºæ°”冷凝½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>三口˜qžæŽ¥½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/208.htm]]></link> <author>41201505162243</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051622445639.jpg" length="4934" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 22:43:41 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/208.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051622444332.jpg" border="0" alt="三口˜qžæŽ¥½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>锥分 28201505162241 漏斗¾c?/category> 周六, 16 5æœ?2015 22:41:28 +0800 锥分
]]>
圆底试管 14201505162232 非标口äÈA器类 周六, 16 5æœ?2015 22:32:14 +0800 圆底试管
]]>
化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨å¼‚åž‹ä»?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/203.htm]]></link> <author>16201505162012</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051620131443.jpg" length="68426" type="audio/mpeg" /> <category>异型产品¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 20:12:16 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/203.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051620125287.jpg" border="0" alt="化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨å¼‚åž‹ä»? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>异型ä»?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/202.htm]]></link> <author>56201505162009</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051620112644.jpg" length="70016" type="audio/mpeg" /> <category>异型产品¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 20:09:56 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/202.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051620110892.jpg" border="0" alt="异型ä»? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>异型ä»?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/200.htm]]></link> <author>45201505161959</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051620004521.jpg" length="56455" type="audio/mpeg" /> <category>异型产品¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 19:59:45 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/200.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051620001843.jpg" border="0" alt="异型ä»? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨å¼‚åž‹ä»?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/199.htm]]></link> <author>02201505161951</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619522270.jpg" length="75234" type="audio/mpeg" /> <category>异型产品¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 19:51:02 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/199.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619514067.jpg" border="0" alt="化学çŽÈ’ƒä»ªå™¨å¼‚åž‹ä»? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>茄型ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/195.htm]]></link> <author>01201505161941</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619422943.jpg" length="16471" type="audio/mpeg" /> <category>烧瓶¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 19:41:01 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/195.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619421891.jpg" border="0" alt="茄型ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>蒔R¦è£…ç½® 36201505161939 成套仪器 周六, 16 5æœ?2015 19:39:36 +0800 蒔R¦è£…ç½®
]]>
圆底试管 58201505161934 非标口äÈA器类 周六, 16 5æœ?2015 19:34:58 +0800 圆底试管
]]>
温度计套½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/188.htm]]></link> <author>22201505161930</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619312133.jpg" length="89164" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 19:30:22 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/188.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619305775.jpg" border="0" alt="温度计套½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>弯接½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/187.htm]]></link> <author>16201505161928</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619292616.jpg" length="18658" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 19:28:16 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/187.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619290030.jpg" border="0" alt="弯接½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>弯型接受½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/186.htm]]></link> <author>39201505161925</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619265869.jpg" length="10145" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 19:25:39 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/186.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619264077.jpg" border="0" alt="弯型接受½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>烧瓶 50201505161917 烧瓶¾c?/category> 周六, 16 5æœ?2015 19:17:50 +0800 烧瓶
]]>
çŽÈ’ƒæ¼æ–— 15201505161914 非标口äÈA器类 周六, 16 5æœ?2015 19:14:15 +0800 çŽÈ’ƒæ¼æ–—
]]>
çŽÈ’ƒæ¼æ–— 15201505161914 非标口äÈA器类 周六, 16 5æœ?2015 19:14:15 +0800 çŽÈ’ƒæ¼æ–—
]]>
刺åŞ分馏æŸ?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/182.htm]]></link> <author>06201505161913</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619140284.jpg" length="5742" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 19:13:06 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/182.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051619134842.jpg" border="0" alt="刺åŞ分馏æŸ? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>氮球 03201505161724 量器¾c?/category> 周六, 16 5æœ?2015 17:24:03 +0800 氮球
]]>
球分 00201505161723 漏斗¾c?/category> 周六, 16 5æœ?2015 17:23:00 +0800 球分
]]>
镉K¢ˆå…·å¡žä¸‰é€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/178.htm]]></link> <author>39201505161720</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051617215610.jpg" length="23760" type="audio/mpeg" /> <category>漏斗¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 17:20:39 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/178.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051617214259.jpg" border="0" alt="镉K¢ˆå…·å¡žä¸‰é€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>‹‚•è‰²å®šw‡ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/176.htm]]></link> <author>08201505161629</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616295535.jpg" length="20079" type="audio/mpeg" /> <category>量器¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:29:08 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/176.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616294228.jpg" border="0" alt="‹‚•è‰²å®šw‡ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>水䆾‹¹‹å®šå™?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/175.htm]]></link> <author>30201505161627</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616285847.jpg" length="51841" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:27:30 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/175.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616283736.jpg" border="0" alt="水䆾‹¹‹å®šå™? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>试剂ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/174.htm]]></link> <author>01201505161625</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616254022.jpg" length="52444" type="audio/mpeg" /> <category>烧瓶¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:25:01 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/174.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616253153.jpg" border="0" alt="试剂ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>½Iºå¿ƒå¡žã€åã^头塞ã€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/172.htm]]></link> <author>36201505161623</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616244033.jpg" length="63828" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:23:36 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/172.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616241434.jpg" border="0" alt="½Iºå¿ƒå¡žã€åã^头塞ã€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>òqŒ™¡Œ˜qžæŽ¥½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/171.htm]]></link> <author>05201505161622</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616231393.jpg" length="4761" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:22:05 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/171.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616225858.jpg" border="0" alt="òqŒ™¡Œ˜qžæŽ¥½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>茄型ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/170.htm]]></link> <author>02201505161621</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616215165.jpg" length="8879" type="audio/mpeg" /> <category>烧瓶¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:21:02 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/170.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616213797.jpg" border="0" alt="茄型ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>牛角½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/169.htm]]></link> <author>05201505161620</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616205178.jpg" length="52255" type="audio/mpeg" /> <category>非标口äÈA器类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:20:05 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/169.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616203660.jpg" border="0" alt="牛角½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>冷凝å™?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/168.htm]]></link> <author>13201505161619</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616195875.jpg" length="9595" type="audio/mpeg" /> <category>冷凝¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:19:13 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/168.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616194728.jpg" border="0" alt="冷凝å™? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>鸡心ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/167.htm]]></link> <author>04201505161618</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616190471.jpg" length="59745" type="audio/mpeg" /> <category>烧瓶¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:18:04 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/167.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616185342.jpg" border="0" alt="鸡心ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>气体采样å™?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/166.htm]]></link> <author>47201505161616</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616175452.jpg" length="237030" type="audio/mpeg" /> <category>成套仪器</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:16:47 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/166.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616173843.jpg" border="0" alt="气体采样å™? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>½Ž¡é“三é€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/165.htm]]></link> <author>23201505161615</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616162826.png" length="666597" type="audio/mpeg" /> <category>非标口äÈA器类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:15:23 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/165.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616160872.png" border="0" alt="½Ž¡é“三é€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>单口烧瓶【圆球瓶ã€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/164.htm]]></link> <author>21201505161614</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616151593.jpg" length="10378" type="audio/mpeg" /> <category>烧瓶¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:14:21 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/164.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616150571.jpg" border="0" alt="单口烧瓶【圆球瓶ã€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>储液ç?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/163.htm]]></link> <author>20201505161613</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616141481.jpg" length="27592" type="audio/mpeg" /> <category>烧瓶¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:13:20 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/163.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616140414.jpg" border="0" alt="储液ç? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>çŽÈ’ƒä»ªå™¨ 25201505161611 标准口类 周六, 16 5æœ?2015 16:11:25 +0800 çŽÈ’ƒä»ªå™¨
]]>
½Iºå¿ƒå¡?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/160.htm]]></link> <author>27201505161610</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616111846.jpg" length="60828" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:10:27 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/160.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616110823.jpg" border="0" alt="½Iºå¿ƒå¡? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>å…äh”¯è¯•ç®¡ 29201505161609 非标口äÈA器类 周六, 16 5æœ?2015 16:09:29 +0800 å…äh”¯è¯•ç®¡
]]>
标口å…äh”¯U型干燥管 20201505161608 标准口类 周六, 16 5æœ?2015 16:08:20 +0800 标口å…äh”¯U型干燥管
]]>
具塞三角ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/157.htm]]></link> <author>13201505161607</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616080820.jpg" length="13383" type="audio/mpeg" /> <category>烧瓶¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 16:07:13 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/157.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616075471.jpg" border="0" alt="具塞三角ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>标口三角ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/155.htm]]></link> <author>23201505161559</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616002637.jpg" length="5972" type="audio/mpeg" /> <category>烧瓶¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 15:59:23 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/155.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051616000717.jpg" border="0" alt="标口三角ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>Y型三é€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/154.htm]]></link> <author>03201505161558</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615584993.jpg" length="10408" type="audio/mpeg" /> <category>非标口äÈA器类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 15:58:03 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/154.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615583966.jpg" border="0" alt="Y型三é€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>T型三é€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/153.htm]]></link> <author>06201505161556</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615565393.jpg" length="4199" type="audio/mpeg" /> <category>非标口äÈA器类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 15:56:06 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/153.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615564411.jpg" border="0" alt="T型三é€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>òq¿å£ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/152.htm]]></link> <author>56201505161553</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615550631.png" length="409748" type="audio/mpeg" /> <category>烧瓶¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 15:53:56 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/152.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615544550.png" border="0" alt="òq¿å£ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>å…äh”¯U型干燥管 52201505161549 非标口äÈA器类 周六, 16 5æœ?2015 15:49:52 +0800 å…äh”¯U型干燥管
]]>
çŽÈ’ƒå…¯‚Š‚门塞 16201505161548 漏斗¾c?/category> 周六, 16 5æœ?2015 15:48:16 +0800 çŽÈ’ƒå…¯‚Š‚门塞
]]>
四氟直é€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/148.htm]]></link> <author>06201505161546</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615474153.jpg" length="12980" type="audio/mpeg" /> <category>漏斗¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 15:46:06 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/148.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615470822.jpg" border="0" alt="四氟直é€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>砂芯漏斗 18201505161539 砂芯¾c?/category> 周六, 16 5æœ?2015 15:39:18 +0800 砂芯漏斗
]]>
具三通四氟节门塞 29201505161525 漏斗¾c?/category> 周六, 16 5æœ?2015 15:25:29 +0800 具三通四氟节门塞
]]>
四氟三é€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/145.htm]]></link> <author>36201505161523</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615250163.jpg" length="24679" type="audio/mpeg" /> <category>漏斗¾c?/category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 15:23:36 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/145.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615244818.jpg" border="0" alt="四氟三é€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>恒压漏斗 48201505161516 漏斗¾c?/category> 周六, 16 5æœ?2015 15:16:48 +0800 恒压漏斗
]]>
òq²ç‡¥å™?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/143.htm]]></link> <author>37201505161515</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615163995.jpg" length="15086" type="audio/mpeg" /> <category>非标口äÈA器类</category> <pubDate>周六, 16 5æœ?2015 15:15:37 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/143.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051615162543.jpg" border="0" alt="òq²ç‡¥å™? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>蛇型冷凝½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/142.htm]]></link> <author>46201505152252</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522534447.jpg" length="3945" type="audio/mpeg" /> <category>冷凝¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:52:46 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/142.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522533044.jpg" border="0" alt="蛇型冷凝½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>减压蒔R¦è£…ç½® 57201505152249 成套仪器 周五, 15 5æœ?2015 22:49:57 +0800 减压蒔R¦è£…ç½®
]]>
75度蒸馏头 04201505152246 蒔R¦¾c?/category> 周五, 15 5æœ?2015 22:46:04 +0800 75度蒸馏头
]]>
支管蒔R¦ç“?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/137.htm]]></link> <author>42201505152244</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522454175.jpg" length="9439" type="audio/mpeg" /> <category>蒔R¦¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:44:42 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/137.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522452898.jpg" border="0" alt="支管蒔R¦ç“? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>镉K¢ˆå£çœŸ½IºæŽ¥å—管 18201505152243 标准口类 周五, 15 5æœ?2015 22:43:18 +0800 镉K¢ˆå£çœŸ½IºæŽ¥å—管
]]>
真空接受½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/135.htm]]></link> <author>27201505152241</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522430049.jpg" length="10156" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:41:27 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/135.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522424359.jpg" border="0" alt="真空接受½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>蒔R¦æ°´å™¨ 20201505152240 成套仪器 周五, 15 5æœ?2015 22:40:20 +0800 蒔R¦æ°´å™¨
]]>
蒔R¦æ°´å™¨ã€è›‡åž‹ã€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/133.htm]]></link> <author>30201505152238</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522395273.jpg" length="16921" type="audio/mpeg" /> <category>成套仪器</category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:38:30 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/133.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522393624.jpg" border="0" alt="蒔R¦æ°´å™¨ã€è›‡åž‹ã€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>球型冷凝½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/131.htm]]></link> <author>21201505152233</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522350311.jpg" length="107464" type="audio/mpeg" /> <category>冷凝¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:33:21 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/131.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522343671.jpg" border="0" alt="球型冷凝½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>直型冷凝½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/130.htm]]></link> <author>19201505152232</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522330616.jpg" length="25214" type="audio/mpeg" /> <category>冷凝¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:32:19 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/130.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522325673.jpg" border="0" alt="直型冷凝½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>直型冷凝½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/129.htm]]></link> <author>10201505152231</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522320892.jpg" length="10453" type="audio/mpeg" /> <category>冷凝¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:31:10 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/129.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522315649.jpg" border="0" alt="直型冷凝½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>梨型分液漏斗 35201505152227 漏斗¾c?/category> 周五, 15 5æœ?2015 22:27:35 +0800 梨型分液漏斗
]]>
刺åŞ分馏æŸ?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/124.htm]]></link> <author>21201505152216</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522172825.jpg" length="5742" type="audio/mpeg" /> <category>层析¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:16:21 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/124.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522171761.jpg" border="0" alt="刺åŞ分馏æŸ? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>氮素9-17 24201505152214 标准口类 周五, 15 5æœ?2015 22:14:24 +0800 氮素9-17
]]>
实验室äÈAå™?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/122.htm]]></link> <author>53201505152211</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522133015.png" length="746885" type="audio/mpeg" /> <category>异型产品¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:11:53 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/122.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522130746.png" border="0" alt="实验室äÈAå™? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>实验室äÈAå™?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/121.htm]]></link> <author>16201505152210</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522111994.png" length="651975" type="audio/mpeg" /> <category>异型产品¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:10:16 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/121.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522105899.png" border="0" alt="实验室äÈAå™? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>çŽÈ’ƒååº”é‡?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/118.htm]]></link> <author>47201505152204</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522060410.png" length="1222632" type="audio/mpeg" /> <category>异型产品¾c?/category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 22:04:47 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/118.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051522053482.png" border="0" alt="çŽÈ’ƒååº”é‡? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>氮素9-18 21201505152202 异型产品¾c?/category> 周五, 15 5æœ?2015 22:02:21 +0800 氮素9-18
]]>
抽气接头 13201505152201 标准口类 周五, 15 5æœ?2015 22:01:13 +0800 抽气接头
]]>
抽气接头 41201505152159 标准口类 周五, 15 5æœ?2015 21:59:41 +0800 抽气接头
]]>
U型干燥管 52201505152157 标准口类 周五, 15 5æœ?2015 21:57:52 +0800 U型干燥管
]]>
抽气接管 37201505152156 标准口类 周五, 15 5æœ?2015 21:56:37 +0800 抽气接管
]]>
克氏蒔R¦å¤?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/112.htm]]></link> <author>31201505152154</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051521555329.jpg" length="11285" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 21:54:31 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/112.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051521553353.jpg" border="0" alt="克氏蒔R¦å¤? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>接头【口ž®å¡žå¤§ã€?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/111.htm]]></link> <author>14201505152148</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051521491723.jpg" length="81496" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 21:48:14 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/111.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051521490382.jpg" border="0" alt="接头【口ž®å¡žå¤§ã€? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>75度干燥管 47201505152146 标准口类 周五, 15 5æœ?2015 21:46:47 +0800 75度干燥管
]]>
分水å™?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/109.htm]]></link> <author>14201505152145</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051521463013.jpg" length="41944" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 21:45:14 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/109.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051521461626.jpg" border="0" alt="分水å™? /></a><br/>]]></description> </item> <item> <title>球型冷凝½Ž?/title> <link><![CDATA[http://www.bdjlb.cn/cn/products/107.htm]]></link> <author>25201505152042</author> <enclosure url="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051520440349.jpg" length="107464" type="audio/mpeg" /> <category>标准口类</category> <pubDate>周五, 15 5æœ?2015 20:42:25 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.bdjlb.cn/cn/products/107.htm" target="_blank"><img src="http://www.bdjlb.cn/upload/products/2015051520431710.jpg" border="0" alt="球型冷凝½Ž? /></a><br/>]]></description> </item> </channel> </rss> <a href="http://www.bdjlb.cn/">¸£²Ê15Ñ¡5</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>